Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego
w Szczawinie
Szczawin Kościelny, ul. Kościelna 21
95-002 Smardzew

Telefon:  42 – 716-90-10
                42 – 716-91-23

e-mail: spszczawin@gminazgierz.pl

 

Dyrektor

Monika Kędzierska

 

Wicedyrektor

Katarzyna Budzowska

 

Sekretarz Szkoły

Sylwia Maciaszczyk

 

ZASADY PRACY SEKRETARIATU

 

Godziny pracy sekretariatu
od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30