Samorząd Uczniowski

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

 Protokół wyników wyborów

 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

Adres szkoły: Szczawin Kościelny ul. Kościelna 21
Imię i nazwisko koordynatora wyborów: Krzysztof Skolik

Osób uprawnionych do głosowania: 168
Głosów oddanych: 160

w tym:

-        głosów ważnych: 160

-        głosów nieważnych: 0

Głosów ważnych oddanych na:

Lp.

Imiona i nazwiska kandydatów i kandydatek

Liczba oddanych głosów

1.

Jan Hajdys kl. 5B

10

2.

Martyna Walak kl. 5A

1

3.

Aleksander Gawlik kl. 7A

4

4.

Gabriela Jakubczak kl. 4B

4

5.

Wojciech Rygielski kl. 6A

16

6.

Zuzanna Grodzka kl. 6A

25

7.

Julia Klamerus kl. 6A

11

8.

Antoni Kacprzak kl. 7A

22

9.

Cyprian Jończyk kl. 5B

28

10.

Hanna Fortuna kl. 8A

36

11.

Patryk Śmigielski kl. 5A

3

12.

Maksymilian Woźniak kl. 5A

0

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Hanna Fortuna kl. 8A

Zastępca Przewodniczącej: Cyprian Jończyk kl. 5B

Sekretarz: Zuzanna Grodzka kl. 6A

Skarbnik: Antoni Kacprzak kl. 7A

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Krzysztof Skolik