Dla rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców informuje o wysokości wpłat w nowym roku szkolnym 2023/2024:
60zł - jedno dziecko w szkole,
90zł - dwoje i więcej dzieci w szkole.
Kwota jest podana w wymiarze rocznym, tzn. 60zł lub 90zł zł na cały rok szkolny.

Można wpłacać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców nr 66 8783 0004 0011 2208 2000 0002 albo gotówką w sekretariacie szkoły.

Artykuły