Dowozy i odwozy - rozkład jazdy autobusów

Uczniowie, którzy nie są uprawnieni do bezpłatnego biletu szkolnego, zobowiązani są do nabycia w kasie Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce https://gzkdabrowka.pl/kontakt biletu miesięcznego w cenie 25 zł do 10 dnia każdego miesiąca.
 
 
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych na trasie przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym usytuowany jest oddział przedszkolny lub szkoła, przysługują dzieciom sześcioletnim oraz uczniom szkół podstawowych, których droga z domu do szkoły przekracza następujące odległości:
a) 3 km – w przypadku dzieci w wieku 6 lat objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych.
b) 4 km – w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.